Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Mẫu đánh giá kết quả RL của Lớp ( SV hệ ĐH) Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 475
Mẫu đánh giá kết quả RL của SV ( hệ ĐH) Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 507
MẪU THỐNG KÊ VAY VỐN VÀ THỐNG KÊ CƠ CẤU XÃ HỘI NĂM HỌC 2015 - 2016 Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 515
Mẫu báo cáo tháng các khoa Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 580
Mẫu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 815
Mẫu tổng hợp kết quả điểm rèn luyện sinh viên (dành cho GVCV, lớp trưởng) Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 758

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
Điện thoại: 0781.2211384