Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đơn xin học lại (Dùng cho SV nghỉ học có thời hạn) Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 111
Đơn xin thôi học Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 123
Giấy xác nhận Mức độ thiếu hụt Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 59
Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 120
Mẫu Giấy xác nhận khuyết tật Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 143
Mẫu Giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 84
Đơn đề nghị xét miễn, giảm học phí Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 110
Đơn xin chuyển trường Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 113
Giấy xác nhận vay vốn Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 134
Đơn xin nghỉ phép Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 153

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn