CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH SAU ĐẠI HỌC

 

- Các ngành đào tạo Thạc sĩ dự kiến tuyển sinh năm 2017 học tại trường Đại học Bạc Liêu

- Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam (áp dụng từ khóa học 2012)

- Cao học Quản lý Giáo dục (liên kết với Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng)

- Cao học Lý luận & Phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh (liên kết với Đại học mở Tp. HCM)

- Cao học Kinh tế Tài chính - Ngân hàng (liên kết với trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia tp.HCM)

- Cao học Quản lý Khoa học & Công nghệ (liên kết với Đại học KH XH & NV Hà Nội)

- Cao học Luật Kinh tế (liên kết với ĐH Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia tp.HCM)