Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức đào tạo từ xa các ngành:

      - Tài chính ngân hàng

      - Quản trị kinh doanh

      - Kế toán

      - Kinh doanh quốc tế

      - Luật

      - Văn học

      - Việt Nam học

      - Marketing

      - Phát triển nông thôn

      - Khoa học cây trồng

      - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

      - Quản lý tài nguyên và môi trường

      - Quản lý công nghiệp

      - Bảo vệ thực vật

Chi tiết....

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn