THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

 

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 ThS. Trịnh Hữu Lực Phó BM 0949.001.100 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 ThS. Trần Tuyết Trinh   0908.227.115 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hậu   01682.602.216 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ThS. Tăng Thành Phước   0912.808.972 tthanhphuoc358@gmail.com
5 ThS. Nguyễn Văn Ngoan   0989.689.004 ngoanvn20@gmail.com
6 CH. Nguyễn Thị Diễm Trang   0912.800.354 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ThS. Bùi Thị Thu Lan   01684.000.850 blthulan@gmail.com
8 CH. Trần Thị Kim Ngân   0939.031.288 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KHOA KINH TẾ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 112, Đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07812.2212542  - Email: vpkktlblu@gmail.com