THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 ThS. Trịnh Hoàng Sơn Trưởng BM 0983.720.540 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ThS. Quách Thị Hải Yến Phó BM 0919.727.903 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 NCS. Đặng Trung Thắng   0918.124.276 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ThS. Nguyễn Thị Phương   01247.005.577 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 NCS. Hồ Ngọc Thảo Trang   0917.040.004 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ThS. Lê Hồng Nga   0917.670.673 lhngablu@gmail.com
7 ThS. Lê Huỳnh Như   0913.648.489 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn