THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 NCS. Lê Thanh Tùng Trưởng BM 0913.149.004  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 TS. Tô Vĩnh Sơn   0943.726.707    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ThS. Nguyễn Thúy Anh Phó BM 0918.398.989   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 NCS. Nguyễn Thị Hằng Nga   0907.703.790 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ThS. Phạm Mỹ Phương   0944.335.594 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ThS. Thi Thị Mỹ Duyên   0947.190.567 ttmduyen77@gmail.com
7 NCS. Trương Thị Xuân Thảo   01202.940.222 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 NCS. Nguyễn Hải Tuân   0918.433.024 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngân   0939.016.299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 ThS. Phạm Thị Kim Loan   0988.684.266 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 ThS. Bùi Thị Hiền   01656.045.464 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 ThS.Võ Thị Phương Hồng Hợp   0947.198.361 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn