THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ CƠ SỞ VÀ LUẬT

 

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 NCS. Nguyễn Lê Lý Trưởng BM 0988.138.099 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 ThS. Trương Thị Bé Phó BM 0914.874.004 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ThS. Lê Thị Thêm   0947.746.002 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ThS. La Thùy Diễm   0966.212.665 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ThS. Dương Thế Lân   0911.004.005 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ThS. Mai Hòa An   0932. 862.119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn