LÃNH ĐẠO KHOA

 

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 TS. Tô Vĩnh Sơn

Phó Trưởng khoa

Quản lý chung

0943.726.707 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ThS. Trần Nhật Bằng Phó Trưởng khoa 0918.827.863 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.