Nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý để thực hiện tốt hơn công tác quản lý và đào tạo, sau một thời gian xem xét phẩm chất, đạo đức và năng lực của cán bộ, với sự đề cử của lãnh đạo khoa Kinh tế và được sự phê duyệt của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu, sáng ngày 22/12/2017, khoa Kinh tế đã tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo.

        Danh sách nhận quyết định bổ nhiệm cụ thể như sau:

            NCS. Trịnh Hữu Lực:           Trưởng Bộ môn Kế toán – Kiểm toán

            NCS. Lê Thanh Tùng:          Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

            NCS. Nguyễn Lê Lý:            Trưởng Bộ môn Kinh tế cơ sở – Luật

            ThS. Tăng Thành Phước:     Phó trưởng Bộ môn Kế toán – Kiểm toán

            ThS. Nguyễn Thúy Anh:       Phó trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

            ThS. Trương Thị Bé:            Phó trưởng Bộ môn Kinh tế cơ sở – Luật

        Thay mặt cho các giảng viên nhận quyết định bổ nhiệm, thầy Trịnh Hữu Lực hứa hẹn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo cũng như các cán bộ giảng viên trong khoa. Với các quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo trong thời gian gần đây, bộ máy tổ chức quản lý của khoa Kinh tế đã tương đối hoàn thiện, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần đưa khoa Kinh tế trở thành tập thể vững mạnh.

Tin: Hải Yến 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn