DSDV bộ môn LLCT

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày kết nạp Đảng

Nơi vào Đảng

Đảng viên dự bị

Đã có thẻ Đảng

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Võ Mỹ Hạnh

 

1973

13/12/2011

Đại học Bạc Liêu

 

X

 

2

Trần Tam Phương

1974

 

21/01/2000

Học viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội

 

X

 

3

Lê Hữu Lợi

1989

 

29/09/2007

THPT Mỹ Hiệp – Mỹ Hiệp – Chợ Mới – An Giang

 

X

 

5

Diệp Kiều Trang

 

1977

05/04/2010

Đại học Bạc Liêu

 

X

 

6

Nguyễn Hà Minh

1984

 

15/02/2014

Đại học Bạc Liêu

X