Khoa Kinh tế Luật

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày kết nạp Đảng

Nơi vào Đảng

Đã có thẻ Đảng

(ngày cấp)

ĐV

dự bị

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Trần Nhật Bằng

1978

 

02/8/2006

Chi bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu

 

07/11/2007

 

 

2

Tô Vĩnh Sơn

1975

 

1/10/2010

Chi bộ Phòng Đào Tạo

19/5/2011

 

 

3

Nguyễn Thúy Anh

 

1977

07/01/2010

Chi  bộ Ngân hàng CSXH tỉnh Bạc Liêu

02/9/2012

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Hậu

 

1989

03/02/2015

Chi bộ Liên khoa Nông nghiệp và Kinh tế - Luật

 

X

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn