Khoa Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ

STT Họ và tên Năm sinh Ngày kết nạp Đảng Nơi vào Đảng Đã có thẻ Đảng
(ngày cấp)
ĐV
dự bị
Ghi chú
Nam Nữ
1 Dương Việt Hằng       Đảng bộ trường CĐSP Bạc Liêu     Đi học
Đài Loan
2 Ngô Đức Lưu 25/01/1971     Đảng bộ TT Giáo dục thường xuyên tỉnh BL Đã có thẻ Đảng   Đi học
Nhật Bản
3 Triệu Yến Yến   06/12/1975 10/09/2007 Đảng bộ trường ĐHBL 57.013057
03/02/2011
   
4 Trương Xuân Hạnh 01/07/1975   05/04/2004 Đảng bộ trường Trung cấp KT-KT Bạc Liêu 57.009488
19/05/2005
   
5 Nguyễn Văn Trọng 12/07/1983   25/04/2011 Đảng bộ trường ĐHBL 57.017706
07/11/2012
   
6 Lê Quốc Bảo 15/06/1987   02/09/2009 Đảng bộ trường ĐHBL 57.015072
07/11/2010
   
7 Đặng Văn Sờn 11/10/1988   13/06/2011 Đảng bộ trường ĐHBL 57.017707
07/11/2012
   
8 Tô Khánh Toàn 15/11/1989   13/06/2011 Đảng bộ trường ĐHBL 57.017368
02/09/2012
  Đi học
Cần Thơ
9 Huỳnh Thị Mỹ Trâm   05/04/1988 09/09/2010 Đảng bộ trường ĐHBL 57.016814
07/11/2011
  Đi học
Cần Thơ
10 Tăng Phước Huy 16/01/1989   09/09/2011 Đảng bộ trường ĐHBL 07/07/2011   Đi học
Hà Nội
11 Trần Thị Ngọc Thảo   20/03/1989 11/06/2013 Đảng bộ trường ĐHBL 57.020561
02/09/2014
  Đi học
Cần Thơ

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn