Khối Văn phòng

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Ghi chú

1.    

Trần Văn Chiêu

Ban giám hiệu

Bí thư Đảng ủy

 

2.    

Võ Hoàng Khiêm

Ban giám hiệu

P.Bí thư Đảng ủy

 

3.    

Châu Việt Thu

Phòng KH-TC

Bí thư chi bộ

 

4.    

Đường Vĩnh Lỳ

‘’

Đảng viên

 

5.    

Phạm Ánh Sương

‘’

‘’

ĐV dự bị

6.    

La Văn Chương

Phòng TC-CB

‘’

 

7.    

Hồ Văn Thọ

Phòng HC-QT

P.BT Chi bộ

 

8.    

Nguyễn Trường Sơn

‘’

Đảng viên

 

9.    

Lê Văn Vĩnh

‘’

‘’

 

10.

Lưu Viết Chất

‘’

‘’

 

11.

Phạm Minh Lực

‘’

‘’

 

12.

Võ Kim Trọn

‘’

‘’

 

13.

Huỳnh Kiến Thiết

‘’

‘’

 

14.

Lê Quốc Thắng

‘’

‘’

 

15.

Nguyễn Thanh Ửng

‘’

‘’

 

16.

Phạm Ngọc Phượng

‘’

‘’

 

17.

Đặng Kim Huyền

‘’

‘’

 

18.

Đào Thị Vịnh

‘’

‘’