Phòng CTCT - QLSV

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

 

Năm sinh

Ngày kết nạp Đảng

 

Nơi vào Đảng

Đã có thẻ Đảng

(ngày cấp)

 

ĐV

dự bị

 

Ghi

chú

Nam

Nữ

1.    

Trần Tấn Đạt

1978

 

2/9/2009

Trường ĐHBL

X

 

 

2.    

Tiêu Quỳnh Mai

 

1976

5/7/2010

Trường ĐHBL

7/11/2011

 

 

3.    

Trần Văn Quốc

1987

 

5/7/2009

Sư đoàn 30, QK9

 

 

 

4.    

Lưu Thị Ánh Hồng

 

1987

12/12/2011

Trường ĐHBL

 

 

 

5.    

Nguyễn Thị Hoa

 

1987

12/12/2011

Trường ĐHBL

3/2/2013

 

 

6.    

Nguyễn Bình An

1989

 

7/5/2009

 Sư đoàn 30, QK9

3/2/2011

 

 

7.    

Huỳnh Tứ Phúc

1988

 

25/4/2011

Trường ĐHBL

2/9/2014

 

 

8.    

Nguyễn Hoàn Em

1988

 

10/12/2012

Trường ĐHBL

2/9/2014

 

 

9.    

Nguyễn Chí Nguyện

1992

 

15/7/2011

Đảng bộ Minh Diệu –HB – BL

Chưa có

 

 

10.       

Huỳnh Hữu Nghĩa

1988

 

03/12/2010

Trường ĐHBL

3/12/2011

 

 

11.       

Trần Văn Sơn

1993

 

18/6/2014

Trường ĐHBL

 

X

 

12.

Nguyễn Thị Việt Trinh

 

1991

18/6/2014

Trường ĐHBL

 

X

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn