Phòng Đào tạo

DANH SÁCH  ĐẢNG  VIÊN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày vào Đảng

Nơi  vào Đảng

 

Số thẻ

Đảng

 

Ghi chú

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

01

Trần Mạnh Hùng

07/01/1959

 

20/03/1992

 

 

 

02

Nguyễn Tiến Thành

05/04/1958

 

23/08/1985

Trường Công Nông 1-Minh Hải

57.003813

 

03

Nguyễn Hữu Tâm

15/09/1978

 

08/08/2008

Đại học Bạc Liêu

57.014563

 

04

Huỳnh Kim Quy

24/05/1966

 

08/08/2008

Đại học Bạc Liêu

57.014564

 

05

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

28/12/1985

08/08/2008

Đại học Bạc Liêu

57.014565

 

06

Lý Ngọc Bích Vân

 

27/01/1976

17/07/2008

Đại học Bạc Liêu

57.014996

 

07

Nguyễn Thị Huyền Anh

 

27/04/1983

02/12/2010

Đại học Bạc Liêu

57.016904

 

08

Trần Bảo Sơn

19/08/1986

 

26/05/2006

Trường THPT Nguyễn Khuyến

57.012065

 

09

Nguyễn Việt  Thắng

08/02/1988

 

03/07/2014

Đại học Bạc Liêu

 

 

10

Lê Hồng Kha

 

06/11/1983

03/02/2015

Đại học Bạc Liêu

 

Dự bị

11

Phan Thảo Ly

 

10/08/1985

08/10/2015

Đại học Bạc Liêu

 

Dự bị

12

Trương Thị Chanh

 

20/11/1977

22/12/2011

 

x

 

13

Lê Thị Hiếu

 

19/09/1983

27/11/2009

 

x

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn