Phòng Đào tạo

DANH SÁCH  ĐẢNG  VIÊN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày vào Đảng

Nơi  vào Đảng

 

Số thẻ

Đảng

 

Ghi chú

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

01

Trần Mạnh Hùng

07/01/1959

 

20/03/1992

 

 

 

02

Nguyễn Hữu Tâm

15/09/1978

 

08/08/2008

Đại học Bạc Liêu

57.014563

 

03

Huỳnh Kim Quy

24/05/1966

 

08/08/2008

Đại học Bạc Liêu

57.014564

 

04

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

28/12/1985

08/08/2008

Đại học Bạc Liêu

57.014565

 

05

Lý Ngọc Bích Vân

 

27/01/1976

17/07/2008

Đại học Bạc Liêu

57.014996

 

06

Nguyễn Thị Huyền Anh

 

27/04/1983

02/12/2010

Đại học Bạc Liêu

57.016904

 

07

Nguyễn Thành Khoắn

 

       

 

08

Nguyễn Việt  Thắng

08/02/1988

 

03/07/2014

Đại học Bạc Liêu

 

 

09

Lê Hồng Kha

 

06/11/1983

03/02/2015

Đại học Bạc Liêu

 

 

10

Phan Thảo Ly

 

10/08/1985

08/10/2015

Đại học Bạc Liêu

 

 

11

Trương Thị Chanh

 

20/11/1977

22/12/2011

 

 

 

12

Lê Thị Hiếu

 

19/09/1983

27/11/2009

 

 

 

13

Đỗ Đức Linh

           

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn