Phòng QLKT và HTQT

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày kết nạp Đảng

Nơi vào Đảng

Đã có thẻ Đảng (ngày cấp)

ĐV dự bị

Ghi chú

Nam

Nữ

01

Vũ Hoài Nam

1973

 

03/01/2001

Trường THCS Viên An

02/9/2004

 

 

02

Trần Thanh Dũng

1969

 

07/7/1998

Trường CĐSP Bạc Liêu

07/7/1999

 

 

03

Đào Anh Duy

1982

 

02/12/2010

Trường ĐH Bạc Liêu

03/02/2012

 

 

04

Phan Anh Hùng

1970

 

02/12/2010

Trường ĐH Bạc Liêu

03/02/2012

 

 

05

Đặng Thiện Huỳnh

1989

 

13/6/2011

Trường ĐH Bạc Liêu

07/11/2012

 

 

06

Ngũ Hữu Khái

1983

 

08/10/2013

Trường ĐH Bạc Liêu

03/02/2015

 

 

07

Huỳnh Liêu Quảng

1973

 

17/7/2009

Trường ĐH Bạc Liêu

07/11/2010

 

 

08

TrươngThị Xuân

 

1985

08/10/2013

Trường ĐH Bạc Liêu

03/02/2015

 

 

19

Bùi Mạnh Quân

1975

 

 

TTGDTX Tỉnh Bạc Liêu

07/11/2014

 

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn