Phòng QLKT và HTQT

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày kết nạp Đảng

Nơi vào Đảng

Đã có thẻ Đảng (ngày cấp)

ĐV dự bị

Ghi chú

Nam

Nữ

01

Tô Việt Thu

 

1976

15/7/2004

TTGDTX Tỉnh Bạc Liêu

02/9/2005

 

 

02

Vũ Hoài Nam

1973

 

03/01/2001

Trường THCS Viên An

02/9/2004

 

 

03

Trần Thanh Dũng

1969

 

07/7/1998

Trường CĐSP Bạc Liêu

07/7/1999

 

 

04

Đào Anh Duy

1982

 

02/12/2010

Trường ĐH Bạc Liêu

03/02/2012

 

 

05

Phan Anh Hùng

1970

 

02/12/2010

Trường ĐH Bạc Liêu

03/02/2012

 

 

06

Đặng Thiện Huỳnh

1989

 

13/6/2011

Trường ĐH Bạc Liêu

07/11/2012

 

 

07

Ngũ Hữu Khái

1983

 

08/10/2013

Trường ĐH Bạc Liêu

03/02/2015

 

 

08

Huỳnh Liêu Quảng

1973

 

17/7/2009

Trường ĐH Bạc Liêu

07/11/2010

 

 

09

TrươngThị Xuân

 

1985

08/10/2013

Trường ĐH Bạc Liêu

03/02/2015

 

 

10

Bùi Mạnh Quân

1975

 

 

TTGDTX Tỉnh Bạc Liêu

07/11/2014