Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Báo cáo tháng 4.2017 Nguyễn Việt Thắng 29
Báo cáo tháng 3.2017 Nguyễn Việt Thắng 39
Báo cáo tháng 02.2017 Nguyễn Việt Thắng 28
Báo cáo tháng 01 năm 2017 Nguyễn Việt Thắng 30
Báo cáo tháng 12 năm 2016 Nguyễn Việt Thắng 24
Báo cáo tháng 8/2016 119
Báo cáo tháng 7/2016 288
Báo cáo tháng 6/2016 262
Báo cáo tháng 05/2016 2610
Báo cáo tháng 04/2016 2853

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn