CÁC BIỂU MẪU CÔNG TÁC ĐẢNG                                                                                        

- Mẫu kế hoạch cá nhân

Các biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 15/11/2015

- Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

- Hồ sơ bổ sung Đảng viên

 

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn