TRƯỞNG BỘ MÔN PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Thanh Thư

ĐT: 0919.464.580

Email: nguyenthanhthuvet@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Tiến Sĩ

ĐT: 0907.900.435

Email: 

 

                                Danh sách Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn