TRƯỞNG BỘ MÔN PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS.NCS Nguyễn Văn Tuấn

ĐT: 0918.270.405

Email: nvtuan@blu.edu.vn

 

ThS.NCS Đặng Nguyệt Quế

ĐT: 0989.679.696

Email: nguyetque99@gmail..com

 

                         Danh sách Giảng viên Bộ môn KHCT & PTNT

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn