TRƯỞNG BỘ MÔN PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Thị Bé

ĐT: 0975.255.244

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS.NCS Lê Hoàng Vũ

ĐT: 0907.005.004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                         

                          Danh sách Giảng viên Bộ môn Thủy sản

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn