DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

51140202

Giáo dục tiểu học

Chính quy, liên thông, VL-VH

2

51140201

Giáo dục Mầm non

Chính quy, liên thông, VL-VH

3

51480201

Công nghệ thông tin

Chính quy, liên thông, VL-VH

4

51140209

Sư phạm Toán học

Chính quy, liên thông, VL-VH

5

51140211

Sư phạm Vật lý

Chính quy, liên thông, VL-VH

6

51140212

Sư phạm Hóa học

Chính quy, liên thông, VL-VH

7

51140213

Sư phạm Sinh học

Chính quy, liên thông, VL-VH

8

51140210

Sư phạm Tin học

Chính quy, liên thông, VL-VH

9

51140215

Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

Chính quy, liên thông, VL-VH

10

51140214

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

Chính quy, liên thông, VL-VH

11

51140217

Sư phạm Ngữ văn

Chính quy, liên thông, VL-VH

12

51140218

Sư phạm Lịch sử

Chính quy, liên thông, VL-VH

13

51140219

Sư phạm Địa lý

Chính quy, liên thông, VL-VH

14

51140231

Sư phạm Tiếng Anh

Chính quy, liên thông, VL-VH

15

51140204

Giáo dục công dân

Chính quy, liên thông, VL-VH

16

51140221

Sư phạm Âm nhạc

Chính quy, liên thông, VL-VH

17

51340301

Kế toán

Chính quy, liên thông, VL-VH

18

51620301

Nuôi trồng thủy sản

Chính quy, liên thông, VL-VH
19 C220113    Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn du lịch) Chính quy
19 C220113    Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa du lịch) Chính quy

 


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH

1. Sư phạm Tiếng Anh

2. Giáo dục Tiểu học

3. Công nghệ thông tin

4. Kế toán

5. Nuôi trồng thủy sản

6. Giáo dục Mầm non

7. Sư phạm Địa lý

8. Sư phạm Vật lý

9. Dịch vụ thú y

10. KHCT

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn