DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

52140209

Sư phạm Toán học

Chính quy

2

52480201

Công nghệ thông tin

Chính quy, liên thông, VL-VH

3

52620301

Nuôi trồng thủy sản

Chính quy, liên thông

4

52340301

Kế toán

Chính quy, liên thông, VL-VH

5

52140213

Sư phạm Sinh học

Chính quy

6

52220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Chính quy, VL-VH

7

52340101

Quản trị kinh doanh

Chính quy, VL-VH

8

52140212

Sư phạm Hóa học

Chính quy

9

52220201

Ngôn ngữ Anh

Chính quy, VL-VH

10

52620112

Bảo vệ thực vật

Chính quy

11

52620105

Chăn nuôi

Chính quy

12 D340301   Tài chính ngân hàng    Chính quy

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH

1. Kế toán - Kiểm toán

2. Kế toán tổng hợp

3. Quản trị kinh doanh

4. Bệnh học thủy sản

5. Ngôn ngữ Anh

6. Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

7. Công nghệ thông tin

8. Bảo vệ thực vật

9. Chăn nuôi

10. Kế toán (liên thông Trung cấp lên Đại học)

11. Nuôi trồng thủy sản

12. Tài chính - Ngân hàng

13.Công nghệ thông tin (liên thông Cao đẳng lên Đại học)

14. Khoa học máy tính

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn