DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

52480201

Công nghệ thông tin

Chính quy, liên thông, VL-VH

2

52620301

Nuôi trồng thủy sản

Chính quy, liên thông

3

52340301

Kế toán

Chính quy, liên thông, VL-VH

 

   

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn