DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

52480201

Công nghệ thông tin

Chính quy, liên thông, VL-VH

2

52620301

Nuôi trồng thủy sản

Chính quy, liên thông

3

52340301

Kế toán

Chính quy, liên thông, VL-VH

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn