CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ths Nguyễn Ái Hoàng Châu
TỔ TRƯỞNG
Ths Nguyễn Thị Ánh Đào Huỳnh Hồng Hoa
TỔ PHÓ TỔ PHÓ

 


 

Cơ sở 2

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn

KHOA SƯ PHẠM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 112, Đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781.3828127. Email: supham@blu.edu.vn