BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

          Bộ môn Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Tháng 9/2010, đổi tên từ Tổ Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh sang tên gọi Bộ môn Lý luận chính trị. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn là 7 người với trình độ chuyên môn thạc sĩ.

          Bộ môn Lý luận chính trị có nhiệm vụ giảng dạy các môn Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Logic học. Bên cạnh đó, Bộ môn quản lý giảng viên theo phân cấp của Hiệu trưởng; tổ chức thực hiện quy trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học; thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho sinh viên.

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn