NHÂN SỰ

STT Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Địa chỉ E-Mail Ghi chú
01

Vũ Hoài Nam

Trưởng Phòng

Đại học Vật lý

   
02

Lương Hồng Á

Cán bộ

Đại học Luật tư pháp