CÔNG KHAI 
 
           
 
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
        Đội ngũ giảng viên                 
3. Công khai tài chính
 
 
 
4. Chuẩn đầu ra

CÁC KHÓA TRƯỚC 2015 – 2016

CÁC KHÓA TỪ 2015 – 2016

 Kinh tế
 Kinh tế
 
5. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
 
- Khảo sát năm 2018
 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn