ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

         - Số CB trực thuộc: 09 chi bộ
         - Tổng số Đảng viên: 107 Đảng viên
         - BCH Đảng bộ: 12 Đồng chí
         - Phụ trách văn phòng Đảng ủy: Đ/c Trần Đình Bính - ĐT: 0905 678 609; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I/ Ban chấp hành Đảng uỷ:

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Trần Văn Chiêu

Tiến sĩ

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

02

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó bí thư Đảng ủy – CN UBKT

P.Hiệu trưởng

03

Trần Mạnh Hùng

Tiến sĩ

Ủy viên BTV Đảng ủy

P.Hiệu trưởng

04

Trần Đình Bính

Cử nhân

Ủy viên BTV Đảng ủy

Giảng viên

05

Nguyễn Tiến Thành

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng CTCT&QLSV

06

Tiền Hải Lý

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng Khoa Nông nghiệp

07

Nguyễn Trường Sơn

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó phòng Hành chính Quản trị

08

Nguyễn Hữu Tâm

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng Đào tạo

09

Vũ Hoài Nam

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng thanh tra pháp chế

10

Huỳnh Liêu Quảng

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó trưởng bộ môn GDTC

11

Trần Nhật Bằng

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó trưởng khoa Kinh tế - Luật

12

Nguyễn Văn Trọng

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Bí thư Đoàn trường

 
II/ Ủy ban kiểm tra Đảng:
STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó BT – CN UBKT

P.Hiệu trưởng

02

Vũ Hoài Nam

Cử nhân

Phó CNUBKT

Trưởng phòng

03

Tiền Hải Lý

Tiến sĩ

Ủy viên

Trưởng khoa

04

Ngô Trúc Phương

Thạc sĩ

Ủy viên

Tổ trưởng tổ bộ môn

 

III/ Các chi bộ trực thuộc (Đang cập nhật)

STT

Tên Chi bộ

Chi Ủy

Họ và tên

Chức vụ

1

Phòng Đào tạo

Nguyễn Hữu Tâm

Bí thư

Lý Ngọc Bích Vân

Phó Bí thư

Huỳnh Kim Quy

Chi ủy viên

2

Khối Văn phòng

Nguyễn Trường Sơn

Bí thư

Trương Quốc Thắng

P.Bí thư

Phạm Ánh Sương

Chi ủy viên

3

Khoa Sư phạm

Nguyễn Thị Kim Xuân

Bí thư

Ngô Trúc Phương

Phó Bí thư

Hứa Bích Thủy

Chi ủy viên

Phạm Xuân Lâm

Chi ủy viên

Nguyễn Thị Ánh Đào

Chi ủy viên

4

Phòng CTCT – QLSV

Tiêu Quỳnh Mai

Bí thư
5 Khoa Công nghệ thông tin Ngô Đức Lưu

Bí thư

Nguyễn Văn Trọng

Phó Bí thư

Đặng Văn Sờn

Chi uỷ viên

6

Khoa Nông nghiệp

Tiền Hải Lý

Bí thư

Nguyễn Thị Kiều

Phó Bí thư

Lê Hoàng Vũ

Chi ủy viên

7

Bộ môn Lý luận chính trị

Trần Tấn Đạt

Bí thư

8 Phòng QLKH & HTQT

Trần Thanh Dũng

P.Bí thư

Đặng Thiện Huỳnh

Chi ủy viên

9

Khoa Kinh tế - Luật

Trần Nhật Bằng

Bí thư

 

 

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn