ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

         - Số CB trực thuộc: 09 chi bộ
         - Tổng số Đảng viên: 107 Đảng viên
         - BCH Đảng bộ: 15 Đồng chí
         - Phụ trách văn phòng Đảng ủy: Đ/c Trần Đình Bính - ĐT: 0905 678 609; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I/ Ban chấp hành Đảng uỷ:

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Trần Văn Chiêu

Tiến sĩ

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

02

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó bí thư Đảng ủy – CN UBKT

P.Hiệu trưởng

03

Trần Mạnh Hùng

Tiến sĩ

Ủy viên BTV Đảng ủy

P.Hiệu trưởng

04

Trần Đình Bính

Cử nhân

Ủy viên BTV Đảng ủy

Giảng viên

05

Tô Việt Thu

Thạc sĩ

Ủy viên BTV Đảng ủy

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

06

Nguyễn Tiến Thành

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng Đào tạo

07

Châu Việt Thu

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

08

Tiền Hải Lý

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng Khoa Nông nghiệp

09

Nguyễn Trường Sơn

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó phòng Hành chính Quản trị

10

Nguyễn Hữu Tâm

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó phòng Đào tạo

11

Vũ Hoài Nam

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng thanh tra pháp chế

12

Võ Mỹ Hạnh

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó trưởng bộ môn

13

Huỳnh Liêu Quảng

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó trưởng bộ môn

14

Trần Nhật Bằng

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó trưởng khoa Kinh tế - Luật

15

Nguyễn Văn Trọng

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Giảng viên

 
II/ Ủy ban kiểm tra Đảng:
STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó BT – CN UBKT

P.Hiệu trưởng

02

Vũ Hoài Nam

Cử nhân

Phó CNUBKT

Trưởng phòng

03

Tiền Hải Lý

Tiến sĩ

Ủy viên

Trưởng khoa

04

Tô Việt Thu

Thạc sĩ

Ủy viên

Trưởng phòng

05

Ngô Trúc Phương

NCS

Ủy viên

Tổ trưởng tổ bộ môn

 

III/ Các chi bộ trực thuộc

STT

Tên Chi bộ

Chi Ủy

Họ và tên

Chức vụ

1

Phòng Đào tạo

Nguyễn Hữu Tâm

Bí thư

 

 

2

Khối Văn phòng

Châu Việt Thu

Bí thư

Hồ Văn Thọ

P.Bí thư

Trương Quốc Thắng

Chi ủy viên

3

Khoa Sư phạm

Trần Đình Bính

Bí thư

Nguyễn Thị Ánh Đào

Chi ủy viên

Ngô Trúc Phương

Chi ủy viên

Phạm Xuân Lâm

Chi ủy viên

4

Phòng CTCT – QLSV

Nguyễn Tiến Thành

Bí thư

Nguyễn Thị Hoa

P.Bí thư

Lưu Thị Ánh Hồng

Chi ủy viên

5 Khoa Công nghệ thông tin Nguyễn Văn Trọng Bí thư
Ngô Đức Lưu Phó Bí thư
Đặng Văn Sờn Chi uỷ viên

6

Khoa Nông nghiệp

Tiền Hải Lý

Bí thư

Nguyễn Thị Kiều

Phó Bí thư

Lê Hoàng Vũ

Chi ủy viên

7

Tổ LLCT

Võ Mỹ Hạnh

Bí thư

8

Phòng QLKH & HTQT

Tô Việt Thu

Bí thư

Vũ Hoài Nam

P.Bí thư

Trần Thanh Dũng

Chi ủy viên

9

Khoa Kinh tế - Luật

Trần Nhật Bằng

Bí thư

10 Khoa Nông nghiệp Tiền Hải Lý Bí thư
Nguyễn Thị Kiều Phó Bí thư
Lê Hoàng Vũ Chi uỷ viên

 

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn