ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

 

         - Số CB trực thuộc: 09 chi bộ
         - Tổng số Đảng viên: 118 đảng viên(trong đó: 103 chính thức, 15 dự bị), có 50 đảng viên nữ
         - BCH Đảng bộ: 12 Đồng chí
         - Phụ trách văn phòng Đảng ủy: Đ/c Tiền Hải Lý - ĐT: 0908 281 287; Email: lytienhai@gmail.com

I/ Ban chấp hành Đảng uỷ:

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó bí thư Đảng ủy – CN UBKT

P.Hiệu trưởng

02

Trần Mạnh Hùng

Tiến sĩ

Ủy viên BTV Đảng ủy

P.Hiệu trưởng

03

Tiền Hải Lý

Tiến sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng Khoa Nông nghiệp

04

Nguyễn Trường Sơn

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó phòng Hành chính Quản trị

05

Nguyễn Hữu Tâm

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng Đào tạo

06

Vũ Hoài Nam

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng thanh tra pháp chế

07

Huỳnh Liêu Quảng

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó trưởng bộ môn GDTC

08

Trần Nhật Bằng

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó trưởng khoa Kinh tế 

09

Nguyễn Văn Trọng

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Bí thư Đoàn trường

10

Ngô Đức Lưu Tiến si Ủy viên BCH Đảng ủy Trưởng khoa CNTT

11

Nguyễn Thị Kim Xuân Tiến si Ủy viên BCH Đảng ủy Trưởng bộ môn KHTN (khoa SP)

12

Trần Tấn Đạt Thạc sĩ Ủy viên BCH Đảng ủy Trưởng Bộ môn LLCT
 
II/ Ủy ban kiểm tra Đảng:
STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó BT – CN UBKT

P.Hiệu trưởng

02

Vũ Hoài Nam

Cử nhân

Phó CNUBKT

Trưởng phòng

03

Tiền Hải Lý

Tiến sĩ

Ủy viên

Trưởng khoa

04

Ngô Trúc Phương

Thạc sĩ

Ủy viên

Tổ trưởng tổ bộ môn

 

III/ Các chi bộ trực thuộc (Đang cập nhật)

STT

Tên Chi bộ

Chi Ủy

Họ và tên

Chức vụ

1

Phòng Đào tạo

Nguyễn Hữu Tâm

Bí thư

Lý Ngọc Bích Vân

Phó Bí thư

Huỳnh Kim Quy

Chi ủy viên

2

Khối Văn phòng

Nguyễn Trường Sơn

Bí thư

Trương Quốc Thắng

P.Bí thư

Phạm Ánh Sương

Chi ủy viên

3

Khoa Sư phạm

Nguyễn Thị Kim Xuân

Bí thư

Ngô Trúc Phương

Phó Bí thư

Hứa Bích Thủy

Chi ủy viên

Phạm Xuân Lâm

Chi ủy viên

Nguyễn Thị Ánh Đào

Chi ủy viên

4

Phòng CTCT – QLSV

Tiêu Quỳnh Mai

Bí thư
5 Khoa Công nghệ thông tin Ngô Đức Lưu

Bí thư

Nguyễn Văn Trọng

Phó Bí thư

Trần Thị Ngọc Thảo

Chi uỷ viên

6

Khoa Nông nghiệp

Tiền Hải Lý

Bí thư

Nguyễn Thị Kiều

Phó Bí thư

Lê Hoàng Vũ

Chi ủy viên

7

Bộ môn Lý luận chính trị

Trần Tấn Đạt

Bí thư

8 Phòng QLKH & HTQT

Vũ Hoài Nam

Bí t

Trần Thanh Dũng

P. Bí t

 

 

9

Khoa Kinh tế

Trần Nhật Bằng

Bí thư

 

 

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn