Giới thiệu phòng Đào tạo

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Điện thoại: 07813 821017

Phòng Đào tạo trường Đại học Bạc Liêu có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp Ban giám hiệu thực hiện các công việc được Hiệu trưởng giao:

1.      Tham gia xây dựng Đề án mở các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; xây dựng đề án liên kết các ngành Sau đại học.  

2.      Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, theo dõi việc tổ chức giảng dạy, học tập của các khoa, tổ, bộ môn. Tổ chức tốt các đợt thực tập chuyên môn của các ngành Đại học, Cao đẳng...

3.      Xây dựng kế hoạch và thực hiện các kỳ thi tuyển sinh hệ chính quy, vừa học vừa làm, liên thông, từ xa. Tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp, đánh giá chất lượng đào tạo, Xử lý chính xác, kịp thời kết quả các kỳ thi, quản lý tốt kết quả thi, cấp phát văn bằng , bảng điểm đúng quy định

4.      Thực hiện các quy định về công khai các thông tin về công tác đào tạo trên các phương tiện thông tin, trên website…Số liệu về hoạt động chuyên môn do phòng Đào tạo quản lý và lưu trữ đã góp phần phục vụ nhanh chóng, tin cậy phục vụ công tác quản lý của Ban giám hiệu theo định kỳ và đột xuất

5.      Soạn thảo các văn bản quản lý chuyên môn giúp nhà trường quản lý có hiệu quả trong việc giảng dạy và thi học phần, thi tốt nghiệp; các quy định về Thực tập tốt nghiệp, thực tập chuyên môn; quy định về tố chức học lại.

 

6.      phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ở trường liên kết quản lý tốt việc dạy và học của các lớp liên kết học tại trường: Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp; các lớp học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang, Trung tâm GDTX-KTHN Đồng Tháp, TTGDTX –DN huyện Thạnh Trị- Sóc Trăng, Trường trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ 

 

HÌNH ẢNH PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Tập thể Cán bộ phòng Đào tạo

 

CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

Bộ phận Liên kết đào tạo

 

Bộ phận Văn phòng

 

Bộ phận Khảo thí

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn