Chương trình đào tạo hệ Từ xa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH HỆ TỪ XA 

 

- Lớp Luật - học kỳ 5

- Lớp Luật - học kỳ 1

- Lớp Kế toán - học kỳ 8

- Lớp Tài chính ngân hàng - học kỳ 8

- Lớp Quản trị kinh doanh - học kỳ 8

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn