Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học 2015

Tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 - Tại trường Đại học Bạc Liêu

Tuyển sinh liên thông trình độ Đại học năm 2015 - Đại học Đồng Tháp

Tuyển sinh liên thông trình độ Đại học năm 2015 - Đại học Đồng Tháp

Tuyển sinh liên thông trình độ Đại học năm 2015 - Đại học Bạc Liêu

Tuyển sinh liên thông trình độ Đại học năm 2015 - Đại học Bạc Liêu

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn