Giới thiệu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG  ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

Nhiệm kỳ III: 2012– 2017

 

Chủ Tịch

HỒ VĂN THỌ

 

Phó Chủ tịch      

HUỲNH LIÊU QUẢNG 

       

Uỷ Viên Thường Vụ

      HỒ VĂN THỌ         -         HUỲNH LIÊU QUẢNG

   VŨ HOÀI NAM          -         TRƯƠNG THU TRANG

NGÔ TRÚC PHƯƠNG

 

Chủ Nhiệm UBKT

Ban Văn Thể

Ban  Nữ Công

Ban Thi đua – Tổ chức - Chính sách

Ban Tuyên Giáo

Ban Chuyên môn

Ban tài chính,

đời sống

Vũ Hoài Nam

CN

Huỳnh Liêu Quảng

 TB

Ngô Trúc Phương

TB

Hồ Văn Thọ

   TB

Trương Thu Trang

TB

Nguyễn Thị Kiều

TB

Quách Ngọc Phương

TB

Trần Tam Phương

Phó CN

Mai Minh Hiếu

Phó TB

Nguyễn Thị Hoa

Phó TB

Phạm Ngọc Phượng

Phó TB

Lý Ngọc Bích Vân

Phó TB

Lê Ngọc Thanh

Phó TB

Đỗ Đức Linh 

 Phó TB

Nguyễn Thị Ánh Đào UV

 

Nguyễn Thanh Ửng

UV

 

 

Huỳnh Huy Tuấn

UV

 

 

DANH SÁCH UVBCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Hồ Văn

Thọ

Chủ tịch, Phụ trách chung, Trưởng Ban Thi đua – Tổ chức – Chính sách

2

Đ/c Huỳnh Liêu

Quảng

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Văn hóa –Thể thao

3

Đ/c Vũ Hoài

Nam

 Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra

4

Đ/c Trương Thu

Trang

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

5

Đ/c Ngô Trúc  

Phương

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nữ công

6

Đ/c Phạm Ngọc

Phượng

Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban TĐ-TC-CS

7

Đ/c Nguyễn Thị

Kiều

Ủy viên BCH, Trưởng Ban Chuyên môn

8

Đ/c Mai Minh

Hiếu

Ủy viên BCH, Phó Ban Văn hóa - Thể thao

9

Đ/c Quách Ngọc

Phương

Ủy viên BCH, Trưởng Ban Tài chính - Đời sống

10

Đ/c Nguyễn Thị

Hoa

Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Nữ công

11

Đ/c Lê Ngọc

Thanh

Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Chuyên môn

12

Đ/c Huỳnh Huy

Tuấn

Ủy viên BCH, UV Ban Chuyên môn

13

Đ/c Đỗ Đức

Linh

Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Tài chính – Đời sống

14

Đ/c Lý Ngọc Bích

Vân

Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

15

Đ/c Nguyễn Thanh

Ửng

Ủy viên BCH, UV Ban Nữ công

        

CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN

 

STT

                 Tổ công đoàn

           Tổ trưởng

1

TTrPC,TrTHNN, NCKH-QHQT

Vũ Hoài Nam

2

Đào tạo, Đảm bảo chất lượng

Lý Ngọc Bích Vân

3

Tổ chức – Hành chính

Phạm Ngọc Phượng

4

Kế hoạch- Tài chính

 Quách Ngọc Phương

5

Công tác chính trị - Quản lí sinh viên

Nguyễn Thị Hoa

6

Trung tâm thông tin – Thư viện

Đỗ Đức Linh

7

Giáo dục thể chất- Quốc phòng

Huỳnh Liêu Quảng

8

Lí luận chính trị

Diệp Kiều Trang

9

Công nghệ thông tin

Huỳnh Huy Tuấn

10

Kinh tế- Luật

Nguyễn Lê Lý

11

Khoa Nông Nghiệp

Nguyễn Thị Kiều

12

Toán - Lí

Ngô Trúc Phương

13

Ngữ Văn

Trương Thu Trang

14

Sử - Địa - Tâm lí giáo dục

Lê Ngọc Thanh

15

Mầm non - Nhạc

Mai Minh Hiếu

16

Sinh - Hóa

Nguyễn Ngọc Lan

17

Ngoại ngữ

Tạ Thị Kim Oanh

 
 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn