DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH  ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Email

Số ĐT

1

Đào Anh Duy

Bí thư

P.GĐ TTTH -NN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913892482

2

Lê Hoàng Vũ

Phó Bí thư

GV Khoa NN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907005004

3

Nguyễn Văn Trọng

Phó Bí thư

GV Khoa CNTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949119599

4

Tiêu Quỳnh Mai

UVBTV

GV Khoa SP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0932892200

5

Nguyễn Thị Huyền Anh

UVBTV

CB Phòng ĐT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01234626030

6

Lưu Thị Ánh Hồng

UVBTV

CB P.CTCT - QLSV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917119097

7

Huỳnh Hữu Nghĩa

UVBTV

CB Khoa KT - L

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0942494424

8

Nguyễn Hoàn Em

UVBTV

CB VP Đoàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0946800646

9

Đặng Thiện Huỳnh

UVBTV

TT TH - NN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01256087067

10

Nguyễn Việt Thắng

UVBCH

CB Phòng ĐT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0945945009

11

Trần Thiện Thanh Toàn

UVBCH

GV Khoa NN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985282151

12

Ngũ Hữu Khái

UVBCH

GV Tổ GDTC-QP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907404383

13

Đào Thị Vịnh

UVBCH

CB Phòng HC – QT

 

0939200515

14

Lê Thị Thêm

UVBCH

GV khoa KT-L

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0947746002

15

Ca Duy Đạm

UVBCH

GV khoa KT-L

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979279335

16

Đoàn Ngọc Anh

UVBCH

GV Khoa SP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0973337806

17

Phạm Trần Thùy Linh

UVBCH

GV Khoa SP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918125514

18

Đặng Văn Sờn

UVBCH

GV Khoa CNTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949707942

19

Đào Thị Thu

UVBCH

BM GDTC-QP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909137213

20

Phan Thị Ngọc Mai

UVBCH

SV Luật 12

 

0918211988

21

Phan Văn Thà

UVBCH

SV 6NV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01245543061

22

Lâm Ngọc Huyền

UVBCH

SV 7TA1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915183287

23

Nguyễn Hồng Mơ

UVBCH

SV 7NV1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0945833955

24

Lê Thanh Hải

UVBCH

SV 7DTH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01254141417

25

Quang Trung Lập

UVBCH

SV 6TCNH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0946041869

26

Nguyễn Diễm My

UVBCH

SV 7DNT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01248600123

27

Lâm Tú Quỳnh

UVBCH

SV 6KT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01277607780