Đ/c Đào Anh Duy

BÍ THƯ

Đ/c Lê Hoàng Vũ

PHÓ BÍ THƯ

Đ/c Nguyễn Văn Trọng

PHÓ BÍ THƯ

 

CÁC ĐOÀN KHOA - KHỐI - Chi Đoàn CÁC CÂU LẠC BỘ - ĐỘI - NHÓM

 

 

 

  • CLB Đờn ca Tài tử
  • CLB Tin học
  • CLB Cây bút trẻ
  • CLB Nhà giáo tương lai
  • CLB Tiếng anh
  • CLB Nhà kế toán chuyên nghiệp
  • CLB Vì người nghèo
  • CLB Chung một tấm lòng
  • Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM)