Ban giám hiệu


                         Chức vụ: Hiệu trưởng

 
Liên hệ:
- Email: 
- Điện thoại cơ quan: 
 

 

TS. Võ Hoàng Khiêm                       Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

 

TS. Trần Mạnh Hùng                       Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

   

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn