LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Bí thư Đảng ủy: TS. Trần Văn Chiêu

Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Hồ Văn Thọ

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Th.s Đào Anh Duy

 

   

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn