DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

01

TS. Trần Văn Chiêu

Vi sinh

02

TS. Trần Mạnh Hùng

Văn học

03

TS. Võ Hoàng Khiêm            

Kinh tế

04

CN. Nguyễn Tiến Thành

Sinh học

05

ThS. Phạm Đình Trí

Vậtlý

06

ThS. Tô Việt Thu

NN Anh

07

ThS. Huỳnh Xuân Phát

Toán học

08

ThS. Huỳnh Huy Tuấn

CNTT

09

ThS. Tiền Hải Lý

Thủy sán

10

ThS. Đặng Trung Thắng

Kinh tế

11

TS. Nguyễn Văn Tho

M.trường

12

PGS TS. Trần Thị Thanh Hiền

Thủy sản

13

PGS TS. Bùi Văn Trịnh

Kinh tế

14

PGS TS. Nguyễn Văn Nở

Ngôn ngữ

15

TS. Lâm Thị Sang

Tâm lý học

16

TS. Nguyễn Xuân Khoa

Chăn nuôi

17

TS. Phan Hồng Thái

Trồng trọt

18

ThS. Thái Kinh Luân

CNTT

19

ThS. Phạm Hoàng Minh

QLKHCN

20

KS. Phan Duy Tuyên

Cơ Khí

21

KS. Phan Văn Liêm

Trồng trọt

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn