DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

01

TS. Trần Văn Chiêu

Vi sinh

02

TS. Trần Mạnh Hùng

Văn học

03

TS. Võ Hoàng Khiêm            

Kinh tế

04

ThS. Phạm Đình Trí

Vậtlý

05

ThS. Huỳnh Xuân Phát

Toán học

06

ThS. Huỳnh Huy Tuấn

CNTT

07

TS. Tiền Hải Lý

Thủy sán

08    TS. Ngô Đức Lưu

CNTT

09    TS. Tô Vĩnh Sơn

Kinh tế

10    ThS. Nguyễn Hữu Tâm

Toán học

11

PGS TS. Trần Thị Thanh Hiền

Thủy sản

12

PGS TS. Bùi Văn Trịnh

Kinh tế

13

PGS TS. Nguyễn Văn Nở

Ngôn ngữ

14

TS. Nguyễn Xuân Khoa

Chăn nuôi

15

TS. Phan Hồng Thái

Trồng trọt

16

ThS. Thái Kinh Luân

CNTT

17

ThS. Phạm Hoàng Minh

QLKHCN

18

KS. Phan Duy Tuyên

Cơ Khí

19

KS. Phan Văn Liêm

Trồng trọt

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn