DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

01

TS. Trần Mạnh Hùng

Văn học

02

TS. Võ Hoàng Khiêm            

Kinh tế

03

ThS. Phạm Đình Trí

Vậtlý

04

ThS. Huỳnh Xuân Phát

Toán học

05

ThS. Huỳnh Huy Tuấn

CNTT

06

TS. Tiền Hải Lý

Thủy sán

07    TS. Ngô Đức Lưu

CNTT

08    TS. Tô Vĩnh Sơn

Kinh tế

09    ThS. Nguyễn Hữu Tâm

Toán học

10

PGS TS. Trần Thị Thanh Hiền

Thủy sản

11

PGS TS. Bùi Văn Trịnh

Kinh tế

12

PGS TS. Nguyễn Văn Nở

Ngôn ngữ

13

TS. Nguyễn Xuân Khoa

Chăn nuôi

14

TS. Phan Hồng Thái

Trồng trọt

15

ThS. Thái Kinh Luân

CNTT

16

ThS. Phạm Hoàng Minh

QLKHCN

17

KS. Phan Duy Tuyên

Cơ Khí

18

KS. Phan Văn Liêm

Trồng trọt

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn