ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐHBL

BAN GIÁM HIỆU

          - TS. Võ Hoàng Khiêm, P.Hiệu trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - TS. Trần Mạnh Hùng, P.Hiệu trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

          - TS Võ Hoàng Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - ThS Ngô Trúc Phương, Chủ tịch Công đoàn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - ThS Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Email: n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN Đặng Thiện Huỳnh, Chủ tịch Hội Sinh viên 

 


CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

Khoa Công Nghệ Thông Tin

          - TS. Ngô Đức Lưu, Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Kinh tế 

           - TS. Tô Vĩnh Sơn, Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Nông nghiệp

          - TS. Tiền Hải Lý, Trưởng khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - TS. Nguyễn Thị Kiều, P.Trưởng khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Sư phạm

          - ThS. Huỳnh Xuân Phát, Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

          - ThS. Diệp Thị Hồng Phước, P.Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - ThS. Hứa Bích Thủy, P.Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Lý luận chính trị

          - ThS. Trần Tấn Đạt, Trưởng bộ môn, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Giáo dục thể chất

          - CN. Huỳnh Liêu Quảng, Phó trưởng bộ môn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Trần Thanh Dũng, Phó trưởng bộ môn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ sở thực hành Sư phạm Mầm non

          - CN. Trương Thị Chanh , Phụ trách Cơ sở, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo

          - ThS. Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Lý Ngọc Bích Vân, P.Trưởng phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc te

          - ThS. Phạm Đình Trí, P. Trưởng phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

Phòng Tổ chức - Hành chính 

         - ThS. Trần Nhật Bằng, Trưởng phòng          

         - CN. Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         - CN. La Văn Chương, Phó trưởng phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

        - CN. Tiêu Quỳnh Mai, Phó trưởng phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Kế hoạch Tài chính

         - CN. Đường Vĩnh Lỳ, P.Trưởng phòng. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Thanh tra Pháp chế

          CN. Vũ Hoài Nam, Trường phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục

          - ThS. Bùi Mạnh Quân, Tổ trưởng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

          - ThS. Đào Anh Duy, Phó Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - ThS. Phan Anh Hùng, Phó Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Thông tin - Thư viện

          - CN. Huỳnh Kim Quy, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Lê Hồng Kha, Phó Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn