ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐHBL

BAN GIÁM HIỆU

          - NGƯT.TS Trần Văn Chiêu, Hiệu trưởng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - TS. Võ Hoàng Khiêm, P.Hiệu trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - TS. Trần Mạnh Hùng, P.Hiệu trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

          - NGƯT.TS Trần Văn Chiêu, Bí thư Đảng ủy, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Đ/c Hồ Văn Thọ, Chủ tịch Công đoàn, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Th.s Đào Anh Duy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

Khoa Công Nghệ Thông Tin

          - NCS.ThS Dương Việt Hằng, Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - TS. Ngô Đức Lưu, P.Trưởng khoa (phụ trách khoa), Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - ThS. Triệu Yến Yến, P.Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Kinh tế - Luật

           - TS. Tô Vĩnh Sơn, P.Trưởng khoa (phụ trách khoa), Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - ThS. Trần Nhật Bằng, P.Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Nông nghiệp

          - TS. Tiền Hải Lý, Trưởng khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - NCS.ThS Nguyễn Thị Kiều, P.Trưởng khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Sư phạm

          - ThS. Huỳnh Xuân Phát, Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

          - ThS. Diệp Thị Hồng Phước, P.Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - ThS. Hứa Bích Thủy, P.Trưởng khoa, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Lý luận chính trị

          - ThS. Trần Tấn Đạt, Trưởng bộ môn.  

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

          - ThS. Nguyễn Hùng Vĩ, Trưởng bộ môn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Huỳnh Liêu Quảng, Phó trưởng bộ môn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Trần Thanh Dũng, Phó trưởng bộ môn.

          - ThS. Đào Thị Thu, Phó trưởng bộ môn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ sở thực hành Sư phạm Mầm non

          - CN. Trương Thị Chanh , Phụ trách Cơ sở, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo

          - ThS. Nguyễn Hữu Tâm, P.Trưởng phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Lý Ngọc Bích Vân, P.Trưởng phòng

Phòng Quản lý Khoa học

          - ThS. Phạm Đình Trí, Trưởng phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Hợp tác quốc tế

          - NCS. ThS. Tô Việt Thu, Trưởng phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Hành chính - Quản trị

          - CN. Hồ Văn Thọ, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         - Ông Lê Văn Vĩnh, Phó trưởng phòng.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

          - CN. Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Tiêu Quỳnh Mai, Phó trưởng phòng

Phòng Kế hoạch Tài chính

          - CN. Châu Việt Thu, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Đường Vĩnh Lỳ, P.Trưởng phòng.

Phòng Tổ chức Cán bộ 

          - CN. La Văn Chương, Phó trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Thanh tra Pháp chế

          CN. Vũ Hoài Nam, Trường phòng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục

          - ThS. Bùi Mạnh Quân, Tổ trưởng, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          CN. Nguyễn Đình Quốc, Tổ phó, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

          - ThS. Đào Anh Duy, Phó Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - ThS. Phan Anh Hùng, Phó Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Thông tin - Thư viện

          - CN. Huỳnh Kim Quy, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - CN. Lê Hồng Kha, Phó Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.