NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL  ĐIỆN THOẠI
1 Trương Thị Chanh Tổ trưởng chuyên môn   01236.654.781
2 Đoàn Thị Hiền Văn phòng -Tổ trưởng CĐ   0976.748.799
3 Phạm Ngọc Hân Giáo viên   0944.944.485
4 Tạ Thị Mận Giáo viên   01232.537.233
5 Trần Hồng Đậm Giáo viên   0939.210.946
6 Nguyễn Thị Ni Giáo viên   0917.716.987
7 Danh Ngọc Gấm Giáo viên   0945.965.228
8 Lê Thị Hiếu Giáo viên   0986.388.404
9 Lý Thị Hường Cấp dưỡng   01233.312.796
10 Lê Thị Sang Tạp vụ   0974.543.328