NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL  ĐIỆN THOẠI
1 Trương Thị Chanh Tổ trưởng chuyên môn   01236.654.781
2 Đoàn Thị Hiền Văn phòng -Tổ trưởng CĐ   0976.748.799
3 Phạm Ngọc Hân Giáo viên   0944.944.485
4 Tạ Thị Mận Giáo viên   01232.537.233
5 Trần Hồng Đậm Giáo viên   0939.210.946
6 Nguyễn Thị Ni Giáo viên   0917.716.987
7 Danh Ngọc Gấm Giáo viên   0945.965.228
8 Lê Thị Hiếu Giáo viên   0986.388.404
9 Lý Thị Hường Cấp dưỡng   01233.312.796
10 Lê Thị Sang Tạp vụ   0974.543.328

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn