THÔNG TIN CÁN BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Hữu Tâm

Phó trưởng phòng

0908481512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Lý Ngọc Bích Vân

Phó trưởng phòng

0916808035

 

 

3

Nguyễn Thành Khoắn

Cán bộ

01237176155

 

 

4

Văn Hoàng Sử

Cán bộ

0914297500

 

 

5

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Cán bộ

0917464119

 

 

6

Nguyễn Thị Huyền Anh

Cán bộ

01234626030

 

 

7

Phan Thảo Ly

Cán bộ

0949111388

 

 

8

Hứa Thị Cẩm Tú

Cán bộ

0949383646

 

 

9

Đinh Thị Huyền Cầm

Cán bộ

0903984518

 

 

10

Nguyễn Việt Thắng

Cán bộ

0945945009

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.