CƠ CẤU PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

CƠ CẤU PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 

 

                                                                                                  Điện thoại phòng: 07813.957.091

STT

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL GHI CHÚ
1 ThS. Tô Việt Thu Trưởng Phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 ThS. Ngô Đức Khánh Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3 ThS. Cao Cẩm Hằng Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4 Cử nhân Huỳnh Hồng Ngọc Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
5 Cử nhân Nguyễn Thanh Phương Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 

Điện thoại: +84 7813 957 091

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.