Giới thiệu phòng Hợp tác quốc tế

 

I. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác Hợp tác quốc tế của Trường.

II. Nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế của trường.

- Đề xuất với BGH những chủ trương và nội dung hợp tác quốc tế.

- Theo sự chỉ đạo của BGH, trực tiếp liên hệ với các tổ chức, đối tác nước ngoài về những nội dung liên quan đến việc thiết lập quan hệ hợp tác; kết hợp với các bộ phận chuyên môn liên quan trong trường để cố vấn và chuẩn bị giúp BGH trong việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

- Chịu trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch tiếp đón đối với các đoàn khách của BGH.

- Cùng các đơn vị chức năng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, thủ tục mời, thủ tục nhập, xuất cảnh cho từng đoàn ra, đoàn vào.

- Theo sự chỉ đạo của BGH, liên hệ với các cơ quan chức năng trong nước và ngoài nước tiến hành có hiệu quả các dự án và chương trình đã đề ra.

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra và tham gia chỉ đạo hoạt động các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong Trường.

- Hướng dẫn các đơn vị trong Trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế, các đề tài, dự án, các chương trình hợp tác với nước ngoài.

- Theo sự chỉ đạo của BGH, phối hợp với các đơn vị trong Trường và các cơ quan chức năng ngoài Trường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường.

- Phối hợp với Phòng KH-TC lập kế hoạch dự trù tài chính đảm bảo kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.

- Phối hợp với Phòng HCQT lập kế hoạch và chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 

Điện thoại: +84 7813 957 091

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.