KHOA NÔNG NGHIỆP
 
     Khoa Nông nghiệp được thành lập từ năm 2007, sau khi trường Đại học Bạc Liêu chính thức hình thành. Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao Khoa học - Công nghệ trên lĩnh vực Nông nghiệp. Tính đến tháng 09/2014, cán bộ - giảng viên của khoa là 41 người, trong đó có 40 giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Khoa quản lý và đào tạo 03 chuyên ngành bậc đại học: Nuôi trồng thủy sản, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi; 01 chuyên ngành bậc cao đẳng Nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, Khoa đang tiếp tục xin mở thêm 02 mã ngành cao đẳng: Khoa học cây trồng và Dịch vụ thú y trong năm 2014.

     Khoa Nông nghiệp có chức năng và nhiệm vụ sau:

     Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo ở các bậc học như: quản lý và giảng dạy bậc cao đẳng; đại học; cao học và tập huấn ngắn hạn trên lĩnh vực Nông nghiệp.

     Chủ động tổ chức hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Phối hợp với các cơ quan hành chính, các tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài trường để không ngừng nâng cao hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

     Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn cán bộ - giảng viên đảm bảo đạt chuẩn và đáp ứng tốt các vị trí việc làm.

     Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc thực hiện đầu tư và sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất như: Các phòng thí nghiệm; Khu thực nghiệm Nông nghiệp, …

     Với sự đồng thuận của tập thể, sự tận tâm của mỗi thầy cô, sự chịu khó rèn luyện của mỗi sinh viên và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của quí lãnh đạo đã tạo nên một khoa Nông nghiệp năng động và hướng tới giá trị cốt lõi là “Ươm mầm sự sống - Nâng tầm phát triển” cho xã hội trong tương lai.