Admin BLU

Liên hệ

Địa chỉ:
Mọi đóng góp về website, xin liên hệ: Trần Bảo Sơn, Email: tbsonblu@gmail.com

ĐTDĐ: 0948599885

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

1. TS. Trần Mạnh Hùng - Trưởng ban, Email: mh_dhbl@yahoo.com.vn

2. Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó ban, Email: tienthanh_blu@yahoo.com.vn

3. Ông Nguyễn Việt Thắng - Thành viên, Email: nvthangblu88@gmail.com

4. Ông Trần Bảo Sơn - Thành viên, Email: tbsonblu@gmail.com