Các hoạt động nổi bật

Thông báo Học bổng Văn hóa chung (GSS) và Trao đổi Văn hóa(CEP)/ Giáo dục (EEP) năm học 2016 - 2017

Thông báo Học bổng Văn hóa chung (GSS) và Trao đổi Văn hóa(CEP)/ Giáo dục (EEP) năm học 2016 - 2017

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn