Chuyến thực địa địa lí tự nhiên của lớp 9SP Địa lí

CHUYẾN THỰC ĐỊA ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN CỦA LỚP 9SP ĐỊA LÍ

 

Thực địa là một môn học bắt buộc đối với sinh viên Sư phạm Địa lí nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu đào tạo giáo viên của trường ĐHBL. Sau một thời gian chuẩn bị và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường Đại học Bạc Liêu, nhóm chuyên môn Địa lí của Khoa Sư phạm đã tiến hành đưa sinh viên lớp 9SPĐL nghiên cứu, học tập trong thời gian 6 ngày (từ 08/5 đến 13/5/2016) tại 2 tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đợt thực địa này, sinh viên được thực hiện các nghiên cứu, quan sát địa chất, địa hình, khí hậu, các hệ sinh thái, các quá trình địa lí tự nhiên gắn liền với các địa điểm đã được xác định. Các nghiên cứu này được ghi âm, ghi hình, lấy mẫu, tổng hợp các thông tin để viết thành báo cáo dưới dạng một tiểu luận hoàn chỉnh và được đánh giá như một điểm tổng kết học phần của quá trình đào tạo.

Nghe hướng dẫn viên báo cáo tại Bảo tàng Tây Nguyên

 

Sinh viên ghi chép về đa dạng sinh học hồ Buôn Thăm

 

Lấy mẫu tại hồ Buôn Thăm

 

Mặc dù thời tiết và khoảng cách có những bất lợi cho chuyến đi, song được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của cả thầy và trò nên đợt thực địa đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Thời gian và địa điểm thực địa được thực hiện đúng như các nội dung đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Các nội dung học tập đã được GV và sinh viên thực hiện đầy đủ và có hiệu quả đáp ứng được các yêu cầu của học phần đề ra. Vấn đề an toàn, sức khoẻ của sinh viên và GV trong đợt thực địa đảm bảo tốt. Kinh phí theo dự trù không phát sinh thêm.

Điểm thực địa Rừng á nhiệt đới trên núi - Huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

 

Nghiên cứu tại miệng núi lửa Ea-Pôk, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đăk Lăk

 

Điểm thực địa Miệng núi lửa Ea-Pôk, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đăk Lăk

Hiện tại sinh viên đang thực hiện viết báo cáo thu hoạch để nộp và chấm điểm học phần (dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5/2016).

 

Bài và ảnh: Phạm Xuân Lâm