Giảng viên tham dự Hội thảo khoa học tại Quảng Bình

GIẢNG VIÊN THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI QUẢNG BÌNH

 

Nhân dịp kỉ niệm 50 năm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát động  phong trào “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” (1966-2016) và 10 năm thành lập Trường Đại học Quảng Bình (2006-2016), Trường Đại học Quảng Bình, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học toàn quốc với chủ đề "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường". Địa điểm tại Trường Đại học Quảng Bình từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 06 năm 2016. Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu có 03 giảng viên tham gia viết bài:

1. Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn

2. Cô Trần Thị Ngọc Diễm

3. Thầy Nguyễn Phước Hoàng

Do tình hình thực tế công việc của giảng viên, Khoa Sư phạm kính trình lên Hiệu trưởng nhà trường xét cử thầy Nguyễn Phước Hoàng đại diện cho các giảng viên tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội thảo Khoa học.

Hội thảo Khoa học diễn ra thành công tốt đẹp và đã đạt được mục đích: khẳng định, đề  cao vai trò, vị thế của tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ quốc gia của nước Việt Nam độc lập, thống nhất; đồng thời đưa ra các định hướng cho việc bảo vệ, phát triển và hiện đại hóa tiếng Việt trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước;  phục vụ cho việc trau dồi ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường.

 

    

Ngoài ra, để tạo cho các báo cáo viên toàn quốc một ấn tượng tốt đẹp khi đến với Quảng Bình, Ban tổ chức Hội thảo Khoa học mời cả đoàn đi thăm mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực biển Vũng Chùa – Đảo Yến.

 

Có thể nói, Hội thảo Khoa học toàn quốc với chủ đề "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường" là rất hữu ích đối với bản thân giảng viên. Bởi đây là dịp để giảng viên học hỏi, mở rộng kiến thức và được giao lưu với các nhà khoa học trên toàn quốc.

                                                                                     

Tin và Ảnh: Nguyễn Phước Hoàng