Khoa Sư phạm tổ chức nghiệm thu Khóa luận năm học 2015 - 2016

KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC NGHIỆM THU KHÓA LUẬN

Năm học 2015 - 2016

 

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, từ ngày 14 - 17/06/2016, tại Phòng A3, A4 và A10 Cơ sở 2, Khoa Sư phạm đã tổ chức nghiệm thu khóa luận tốt nghiệp cho 25 sinh viên thuộc các chuyên ngành: Đại học Tiếng Việt – Văn hoá Việt Nam, Cao đẳng Hướng dẫn Du lịch, Cao đẳng Giáo dục tiểu học, Cao đẳng Sư phạm Lịch sử.

 

 

Hội đồng nghiệm thu khóa luận tốt nghiệp đã đánh giá rất công tâm, khách quan, bởi đây không chỉ nghiệm thu khóa luận tốt nghiệp mà còn đánh giá lại quá trình 4 năm học tập, nghiên cứu, rèn luyện của mỗi sinh viên ở các chuyên ngành.

 

 

Qua các đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ở các chuyên ngành được nghiệm thu lần này, Hội đồng nghiệm thu nhận thấy các em biết vận dụng những kiến thức đã học vào khóa luận của mình, đồng thời còn thấy được nhiệt huyết, sự nỗ lực, niềm đam mê nghiên cứu khoa học cũng như tinh thần học tập của các em. Tất cả điều này đã đem đến những đề tài khóa luận có chất lượng cao.

 

Kết quả trong số 25 sinh viên, đạt điểm loại giỏi là 23, điểm loại khá là 02, trong đó có hai sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Dễ, lớp 6NV và Lê Hồng Yến lớp 7SPLS đạt điểm cao nhất là 9.6.

 

 

Các Thầy Cô trong Hội đồng nghiệm thu khóa luận tốt nghiệp hi vọng rằng, với kiến thức học tập và những kinh nghiệm được trang bị, các em sẽ phát huy khả năng, trình độ chuyên môn cho nghề nghiệp trong tương lai sau khi tốt nghiệp ra trường.

 

                                                           

Người đưa tin và ảnh

                                                Nguyễn Phước Hoàng – Nguyễn Ngọc Ẩn